Wyszukaj:
Biuletyn Informacji Publicznej Serwis internetowy - www.powiat.gostyn.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  INFORMACJE
•  Informacje ogólne
•  Język migowy w Urzędzie
•  Schemat organizacyjny
•  Kierownictwo
•  Komórki organizacyjne
•  Regulamin organizacyjny
  PRZETARGI, OGŁOSZENIA
•  Zamówienia publiczne
•  Gosp. nieruchomościami
•  Ogłoszenia pozostałe
•  Nabór pracowników
  ORGANY POWIATU
•  Rada Powiatu
•  Komisje Rady
•  Zarząd Powiatu
•  Starosta Gostyński
  PRAWO MIEJSCOWE
•  Statut Powiatu
•  Statut Starostwa
•  Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
•  Źródła prawa
  MIENIE POWIATU I GOSP. FINANSOWA
•  Wykonanie budżetu
•  WPF
•  Budżet Powiatu
•  Opinie RIO
•  Dług publiczny
•  Mienie Powiatu
•  Inne informacje
  Wybory 2014
•  Wybory 2014
  Wybory 2010
•  Wybory 2010
  Wybory 2006
•  WYNIKI
  INNE
•  Oświadczenia majątkowe
•  Rejestry i ewidencje
•  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
•  BIP - użyteczne linki
•  Organizacje Pozarządowe
  SERWIS
•  Instrukcja obsługi
•  Przydatne pliki
•  Redakcja Biuletynu
  archiwum
•  2007 rok
Statystyki

5640574
od 30 czerwca 2003 r.
PRAWO MIEJSCOWE » Statut Starostwa Wersja do druku

Statut Starostwa

 

 

Uchwała Nr XLIV/313/06

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 25 maja 2006 roku

 

 

 

w sprawie: nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Gostyniu.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.            Nadaje się Statut Starostwu Powiatowemu w Gostyniu.

2.            Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 16 czerwca 2006 r.

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Statut Starostwa Powiatowego: (30.5kB) pobierz pokaż
  Statut Starostwa Powiatowego: (50.2kB) pobierz pokaż

Redaktor: Tomasz Wojtkowiak, Źródło:Tomasz Wojtkowiak, Ilość wyświetleń: 8911, Utworzony: 2006-09-28 08:54:48, Ostatnia zmiana: 2006-09-28 08:55:48 Historia zmian